home www.profine-group.com www.idealniokna.cz

Materiály

Náš materiál dává smysl - hospodářský i ekonomický

Vysoce kvalitní PVC materiál z mezinárodního chemického závodu garantuje stabilitu, funkčnost a životnost profilů firmy KBE. Vybrané přísady činí náš materiál odolným proti povětrnostním vlivům, tvarově i barevně stabilním. Rovněž přispívají ke snadnému zpracování.

Výzkum a vývoj v oblasti surovin a technologie stabilizátorů jsou přednostní úlohy dnes i v budoucnosti.

V četných ekologických studiích o PVC byly prokázany silné stránky tohoto materiálu oproti jiným surovinám. Hodnoty jsou především v dlouhé životnosti produktů, udržovatelnosti a rovněž i v nesčetných možnostech recyklace.

Jako zakládající člen skupiny REWINDO pro recyklaci oken garantuje firma KBE opětné použití zhotovených plastových oken v uzavřeném oběhu materiálů.

více na www.rewindo.de