home www.profine-group.com www.idealniokna.cz

Filozofie

Firma KBE je více než jen dodavatel profilů.
Nestačí nám pouze dodávat kvalitní profilový systém našim odběratelům, ale chceme se především stát partnerem, který jim bude poskytovat kompletní zázemí v oblasti okenní techniky.

Firma KBE je flexibilní, středně velký poskytovatel služeb, který pro úspěch zákazníka od počátku staví na solidním partnerství. Například při budování výroby, výběrem a použitím nástrojů i zařízení.

S individuálním marketingovým servisem, podporou prodeje a poradenstvím architektů podporujeme propagaci našich zákazníků. Odborná školení v nejrůznějších oblastech jsou samozřejmostí.

Firma KBE svá veškerá jednání přizpůsobuje potřebám zákazníků, neboť jedno je nám jasné: můžeme být pouze tehdy úspěšní, pokud Vaše pozice na trhu posilníme.